Naše péče

Pro klienty:

 • Léčebně preventivní péče pro klienty všech pojišťoven.
 • Očkování hrazená i nehrazená z veřejného pojištění.
 • Pracovně lékařská služba  - dříve závodní lékařská péče.
 • Prohlídky pro profesní skupiny s vydáním posudku / svářečské průkazy, způsobilost řídit motorová vozidla, způsobilost držet zbrojní průkaz, zdravotní průkazy, sportovci a další /.

Nadstandardní péče mimo veřejné pojištění:

 • Sociální poradenství.
 • Lékař na telefonu.
 • Individuální psychoterapie poskytovaná lékařem nepsychiatrem.
 • Koučink / Coach/ osobní, profesionální.
 • Tejpování pružnými tejpy.
 • Poradenství - zdravý životní styl.

Pro firmy:

 • Komplexní smluvní pracovně lékařská služba / dříve závodní preventivní péče / dle platné legislativy,
  vč. poradenství + dohlídek na pracovišti,
  programy pro snížení pracovní neschopnosti Vašich zaměstnanců,
  Tem Building pro manažery + zaměstnance,
  školení a dalších.