Naše péče

Pro klienty:

 • Léčebně preventivní péče pro klienty všech pojišťoven
 • Očkování hrazená i nehrazená z veřejného pojištění
 • Pracovně lékařská služba  - dříve závodní lékařská péče
 • Prohlídky pro profesní skupiny s vydáním posudku / svářečské průkazy, způsobilost řídit motorová vozidla, způsobilost držet zbrojní průkaz, zdravotní průkazy, sportovci a další /

Nadstandardní péče mimo veřejné pojištění:

 • Sociální poradenství
 • Lékař na telefonu
 • Individuální psychoterapie poskytovaná lékařem nepsychiatrem
 • Koučink / Coach/ osobní, profesionální
 • Tejpování pružnými tejpy
 • Poradenství - zdravý životní styl

Pro firmy:

 • Komplexní smluvní pracovně lékařská služba / dříve závodní preventivní péče / dle platné legislativy,
  vč. poradenství + dohlídek na pracovišti,
  programy pro snížení pracovní neschopnosti Vašich zaměstnanců,
  Tem Building pro manažery + zaměstnance,
  školení a dalších.