O nás

                MUDr. Lena Maucy, MBA

            
 
 • Lékařská fakulta University Olomouc
 • Atestace z Interní medicíny I. St.
 • Atestace z praktického lékařství - specializace
 • Specializační kurs pro posudkové lékaře I.,II
 • Kurs IPVZ pro soudní znalectví
 • Studium MBA Leadership - Ústav práva a právní vědy - ukončeno promocí

         Praxe:

 • Interní oddělení
 • Gynekologické oddělení
 • Interní diabetologická ambulance, Interní
 • Kardiologická ambulance
 • Plicní oddělení
 • Záchranná služba
 • Pracovní lékařská služba / závodní lékařství /
 • Posudkový lékař pro OSSZ
 • 6 let praxe jako vedoucí lékař včetně PLS
 • 5 let praxe jako ředitelka polikliniky
 • Lékař pro Domov se zvláštním režimem