O nás

                MUDr. Lena Maucy, MBA

            
 
 • Lékařská fakulta University Olomouc,
 • Atestace z Interní medicíny I. St.,
 • Atestace z praktického lékařství - specializace,
 • Specializační kurs pro posudkové lékaře I.,II,
 • Kurs IPVZ pro soudní znalectví,
 • Studium MBA Leadership - Ústav práva a právní vědy - ukončeno promocí.

         Praxe:

 • Interní oddělení,
 • Gynekologické oddělení,
 • Interní diabetologická ambulance, Interní,
 • Kardiologická ambulance,
 • Plicní oddělení,
 • Záchranná služba,
 • Pracovní lékařská služba / závodní lékařství /,
 • Posudkový lékař pro OSSZ,
 • 6 let praxe jako vedoucí lékař včetně PLS,
 • 5 let praxe jako ředitelka polikliniky,
 • Lékař pro Domov se zvláštním režimem.